ربيوت موزيك
موزيك

علم حسابداري زبان تجارت خوانده مي‌شود؛چون از طريق تهيه گزارش‌هاي مالي، اطلاعات لازم را دربارهٔ واحدهاي اقتصادي در اختيار اشخاص ذي‌نفع و ذي‌علاقه و ذي‌حق قرار مي‌دهد. اين اشخاص شامل مديران، صاحبان سرمايه، اعتبار دهندگان، سازمان‌هاي مالي و اقتصادي دولت و از اين قبيل هستند. از منظري ديگر از حسابداري با نام سيستم اطلاعاتي حسابداري Accounting Information System ياد مي‌شود كه براي پردازش اطلاعات مربوط به رويدادهاي مالي مؤثر بر سازمان‌ها و واحدهاي تجاري و گزارش اثرات اين‌گونه رويدادها به تصميم‌گيرندگان، طراحي شده‌است.

طبق «بيانيه اساسي تئوري حسابداري»: حسابداري عبارت است از فرايند شناسايي، اندازه‌گيري و ثبت و گزارشگري اطلاعات اقتصادي براي تصميم‌گيري‌هاي آگاهانه به وسيله استفاده‌كنندگان آن اطلاعات. بيانيه در تشريح اين تعريف آورده‌است بر اساس ديدگاهي جامع، «اطلاعات حسابداري» را مي‌توان «اطلاعات اقتصادي» تلقي كرد. .

گاهي اوقات به اشتباه از مفهوم دفترداري براي تعريف حسابداري استفاده مي‌شود؛درحاليكه دفترداري بخشي از حسابداري است . دفترداري عبارت است از: فن ثبت، طبقه‌بندي و خلاصه‌سازي مبادلات واحد تجاري. البته اين عمليات در گذشته صرفاً در دفاتر حساب انجام مي‌شد. اما امروزه ثبت‌هاي حسابداري با استفاده از نرم افزارهاي حسابداري توسط رايانه انجام مي‌شود. حسابداري مفهوم وسيع تري از دفترداري را دربر مي‌گيرد. در واقع دفترداري بخشي از وظايف حسابدار است. همه حسابداران از مجموعه قواعد يكسان تحت عنوان اصول پذيرفته شده حسابداري واستانداردهاي حسابداري براي تهيه گزارش‌هاي مالي استفاده مي‌كنند.

اطلاعات مربوط به معاملات روزمره، اساس تهيه گزارش‌هاي مالي را تشكيل مي‌دهد. در واحدهاي بازرگاني، فعاليت‌هايي نظير خريد و فروش كالا، خريد ماشين آلات و پرداخت هزينه‌هاي جاري مانند اجاره، حقوق، بهاي آب و برق از جمله معاملات روزمره است.

تاريخچه

حسابداري همزاد تمدن بشري است و به اندازه آن قدمت دارد. نخستين مدارك كشف شده حسابداري در جهان، لوحه‌هاي سفالين از تمدن سومر در بابل (Babylon) است و قدمت آن به ۳۶۰۰ سال قبل از ميلاد بر مي‌گردد و از پرداخت دستمزد تعدادي كارگر حكايت دارد.[۴] مدارك و شواهد نشان مي‌دهند در تمدن‌هاي مصر، رم و يونان باستان نيز نوعي كنترل‌هاي حسابداري برقرار بوده و نوعي حساب جمع و خرج تنظيم مي‌شده‌است. شخص جمعدار، مأمور دولت يا شخصي كه محافظت از پول يا دارايي ديگري به او محول بوده‌است در فواصل زماني مقرر حساب خود را به ارباب يا مسئولان دولتي پس مي‌داده‌است. براي اين كار دو فهرست تفضيلي از دريافت‌ها و پرداخت‌ها بر حسب پول، وزن يا مقياس ديگري تهيه مي‌شد و جمع آن دو مساوي بود. فهرست دريافت شامل موجودي ابتداي دوره به علاوه وجوه يا كالاي دريافتي طي دوره بود. فهرست پرداخت شامل مبالغ پرداختي، كالاي فروخته شده يا به مصرف رسيده در طي دوره به علاوه مانده پول و كالا نزد جمعدار بوده‌است كه بايد به ارباب تحويل داده مي‌شد؛ بنابراين، حسابداري باستاني تنها جنبه‌هاي محدودي از فعاليت‌هاي مالي را در بر مي‌گرفت و با سيستم جامعي كه كليه عمليات مالي حكومت را ثبت و ضبط كند يا به نگهداري حساب معاملات تجاري بپردازد، فاصله بسياري داشت. اين نوع حسابداري تا قرون وسطي دوام يافت.

مهره‌هاي ۵۵۰۰ ساله مورد استفاده براي محاسبه در شوش، موزه لوور


همانند ساير تمدن‌ها در تمدن باستاني ايران نيز حسابداري، گذشته‌اي مفصل و خواندني دارد. پيشينه حسابداري در ايران به نخستين تمدن‌هايي بر مي‌گردد كه در اين سرزمين پا گرفت و مدارك حسابداري به دست آمده با ۲۵ قرن قدمت، گواه بر پيشرفت اين دانش در ايران باستان دارد. در ايران عصر هخامنشي، نظام مالي و پولي جامع و منسجمي برقرار بوده و حساب درآمدها و مخارج حكومت به ريز و به دقت، ثبت و ضبط و نگاهداري مي‌شده‌است. حدود سي هزار لوح از بخشي از كاخ جمشيد موسوم به خزانه، محل اسناد مالي كاخ‌هاي مزبور به دست آمده‌است كه حكايت از وسعت ثبت اطلاعات مالي آن دوران دارد. تاريخ اين لوحها حدود ۴۸۰ سال قبل از ميلاد است. يكي از اين لوحها كه به خط عيلامي است، توسط پروفسور جرج كامرون، مطالعه و خوانده شده‌است و كتاب «اصول حسابداري» ترجمة آن را بازگو مي‌كند:

برابر سه «كارشا» و شش «شكِل» نقره به وسيله «شاكا» (مدير صندوق) به كارگراني كه درهاي آهني «پارسه» (تخت جمشيد) را مي‌سازند و «بردكاما» مسئول كار ايشان است، پرداخت شد. معادل اين مبلغ به‌طور مقرر به قرار هر سه «شكِل» نقره يك گوسفند احتساب گرديد. مدت كار ايشان از ماه آدوكنئيش تا ماه ويخن (ماه اول تا دوازدهم) سال ششم (سلطنت خشايار شاه) بوده و دو نفر هركدام ماهي يك شكل و نيم نقره (دستمزد) دريافت مي‌كردند.

حسابداري دانشگاهي با بيش از پانصد سال سابقه توسط فردي ايتاليايي به نام لوكا پاچيولي (۱۴۹۵ ميلادي) بنا نهاده شده‌است. پاچيولي تحصيلات خود را در وِنيز گذراند و در دهه ۱۴۷۰ راهب صومعه‌اي شد كه از فرقه فرانسيسكن بود. تا سال ۱۴۹۷ معلم خصوصي رياضيات بود تا اينكه در آن سال دعوت نامه‌اي از لودُويكو اِسفُرتسا دريافت نمود تا در ميلان مشغول به كار شود. او در آنجا با لئوناردو دا وينچي آشنا گرديد و به او رياضيات آموزش داد. در ۱۴۹۹، پاچيولي و لئوناردو مجبور شدند تا از ميلان فرار كنند زيرا لوئي دوازدهم پادشاه فرانسه شهر را به تصرّف خود درآورده و حاميان آن‌ها را از آنجا بيرون كرد. بعد از آن، پاچيولي و لئوناردو اكثر اوقات با هم سفر مي‌كردند. در سال ۱۵۱۷ به محض برگشت به ميهن، پاچيولي به علت سالخوردگي فوت كرد.

پاچيولي چندين كتاب در زمينه رياضيات منتشر كرد كه شامل اثر زير مي‌باشد:

Summa de Arithmetica, Geometrica, Proportioni et Proportionalita ۱۴۹۴

به معني «مجموعه‌اي از جبر، هندسه، نسبت و تناسب». اين كتاب شامل موضوعاتي از جمله حساب و جبر و استفاده آن‌ها در تجارت، دفترداري، پول و مبادله است. وي در اين اثر به تلفيق دانش رياضي زمان خود پرداخت. همچنين براي اولين بار شرحي در مورد روش نگهداري حساب‌ها و دفاتر كه تجار ونيزي در طول دوران رنسانس به كار مي‌بردند، ارائه داد. اين روش بعدها به روش حسابداري دوطرفه مشهور شد. اگر چه پاچيولي اين سيستم را تدوين كرد و نه اختراع، ولي به‌عنوان «پدر علم حسابداري» مورد توجه واقع شد. سيستمي كه او به تدوين و معرفي آن پرداخت شامل اغلب چرخه‌هاي حسابداري بود كه ما امروز آن‌ها را مي‌شناسيم. او استفاده از دفاتر روزنامه و دفتر كل را شرح داد، و تذكر داد كه يك فرد نبايد به رختخواب برود مگر اينكه بدهي با بستانكاري برابر باشد! دفتر كل او حسابهايي براي موجودي (كه شامل وجوه دريافتي و موجودي كالا بود)، تعهّد بانكي، سرمايه، درآمد، و مخارج داشت- انواع حساب كه در بيلان كار و صورتحساب درآمد يك سازمان به ترتيب گزارش مي‌شود. او ثبت نهايي آخر سال را نشان داد و پيشنهاد كرد كه يك تراز آزمايشي براي تأييد دفتر كل متعادل بكار گرفته شود. همچنين، رساله او دامنه وسيعي از موضوعات مرتبط را، از اخلاقيات حسابداري گرفته تا حسابداري هزينه، شامل مي‌شود.

از مهم‌ترين تغييرات حسابداري در طول پانصد سال گذشته تغيير ماهيت نظري آن است. حسابداري دانشگاهي در چهار صد سال اول عمر خود عمدتاً رويكردي تجويزي داشته‌است. يعني انديشمندان حسابداري تنها بر اساس قياس مبتني بر فرضيات مبنا، روش‌هاي حسابداري خاصي را به حسابداران تجويز مي‌كردند. براي مثال نحوهٔ تهيه ترازنامه يا صورت سود و زيان يا نحوهٔ ارزيابي موجودي‌ها را بر اساس استدلال منطقي، تعيين و تجويز مي‌كردند. امروزه از اين روش‌هاي تجويزي با نام تئوري‌هاي تجويزي ياد مي‌شود. اما از اوايل سده بيستم، مباحث نظري و فلسفي جدي در خصوص تعلق حسابداري به يكي از حوزه‌هاي معرفت بشري رواج يافت. در اواسط سده بيستم و با تسلط مكتب اثبات گرايي (پازيتيويسم) بر فضاي دانشگاهي، نظريه‌هاي حسابداري اثبات گرايانه به ظهور رسيد. ضعف‌هاي بنيادين نظريه‌هاي اثبات گرايانه در ظرف كمتر از ربع قرن آشكار شد و حسابداري به تبع ساير رشته‌هاي علمي وارد دنياي جديد جُستارهاي فلسفي و نظري شد. طرح حسابداري انتقادي يا امثال آن نشانه اين تحول نظري در حسابداري است.

مراحل

به‌طوري‌كه از تعريف فن حسابداري بر مي‌آيد اين فن داراي ۴ مرحله مي‌باشد:

  1. ثبت فعاليت‌هاي مالي
  2. طبقه‌بندي اقلام ثبت شده
  3. تلخيص اقلام
  4. تفسير نتايج حاصله از بررسي اقلام خلاصه شده

مفاهيم اصلي حسابداري

مفاهيمي مثل بدهكار، بستانكار، تجزيه و تحليل رويدادهاي مالي، دفتر كل، معين، تفضيلي و دفتر روزنامه از مفاهيم پايه‌اي حسابداري است. (منظور از دفتر هر واسطي است كه توانايي ثبت و بازيابي اطلاعات را داشته باشد)

منبع : ويكي پديا

امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۶ بهمن ۱۳۹۷ ] [ ۱۲:۲۵:۰۷ ] [ ملودي ] [ نظرات (0) ]
[ ]
.: Weblog Themes By sitearia :.

درباره وبلاگ

نويسندگان
نظرسنجی
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت لغو عضویت
پيوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 21
دیروز : 26
افراد آنلاین : 1
همه : 3979
چت باکس
موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
امکانات وب

سئو کار حرفه ای / ثبت آگهی رایگان / خدمات نظافتی در مشهد / باربری / بسته بندی لوازم منزل / دانلود بازی اندروید / دانلود نرم افزار اندروید  / شرکت خدمات نظافتی آریا / شرکت نظافت منزل و راه پله در مشهد / شرکت نظافت راه پله در مشهد / شرکت نظافت منزل در مشهد / سایت تفریحی / ربات تلرسام / ربات افزایش فالوور عضوگرام / تربیت سگ /  گیربکس اتوماتیک خرید از بانه / قیمت گوشی سامسونگقیمت گوشی آیفونخرید لپ تاپ استوک / انجام پروژه متلب / چگونه جذب خود کنیم / قالیشویی در رشت / انجام پروژه های متلب /سایت ایرونی / عکاسی صنعتی / بازی اندروید / آموزش فتوشاپ / telegram channel subscribers / چت روم / خرید آبنما خانگی /  قیمت آجر / خدمات گرافیک فیلابی / دستگاه حضور و غیاب / باران چت