ربيوت موزيك
موزيك

روايت پژوهي

براي آنكه بدانيم روايت پژوهي چيست و روش تحقيق روايت پژوهي چگونه است توجه شما را به اين مطلب جلب مي كنم . بانك فايل پژوهشي معلمان روايت پژوهي را وسيله اي جهت انتقال دانش و معلومات دانسته و زمينه استفاده و كاربرد آن را بسـيار گسـترده تـر از قبل تعريف كرده است. اين بخش از تحقيقات پژوهشي ناظر بر تحليل روايت و خصوصـاً اشكال و انواع راوي و مطالب ديگر است و به عنـوان نظريـه اي پژوهشي عمـدتاً بـا اشكال اقدام پژوهي و درس پژوهي مرتبط است.

همانگونه كه در فصل نامه روايت پژوهي آمده است : روايت پژوهي جديد بـا ريخـت شناسـي داستان هاي قديمي كاري از پراب و با تئوري نقشهاي روايت پژوه، باب گرديد .  بانك فايل پژوهشي معلمان واژه روايت پژوهي را به عنـوان علـم مطالعـه تجربه به كار مي برد و يادآور مي شود كه منظور از اين كلمه معناي عظيم آن اسـت و تنهـا بـه بررسي تجربه ، داستان و اقدام پژوهي محدود نيست و تمامي اشكال پژوهش روايي را از مانند تصورات، فيلمها، تئاتر ، پژوهش و … دربر گرفته است. مي توان گفت اولين نظريه هاي روايت شناسي از قرن نـوزده در مكتـب فرماليسـم در روسيه شكل گرفته اند. بعدها اين پرسش مطرح گرديد كـه چگونـه مـي تـوان روايـات را دسته بندي نمود و الگويي ايجاد كرد كه ويژگي هاي كلان روايت را نمايش دهد. هم اكنون دو راهكار براي انجام اين كار ممكن مي باشد. يكي از آنها روش اسـتقرايي اسـت كـه در آن تمـام روايات، مورد بررسي قرار مي گيرند. و شيوه دوم روش استنتاجي است كه در آن الگويي ذهني با يك نظريه عنوان مي گردد و سپس روايـات مختلف امتحان مي شود.

چگونگي روايت پژوهي

البته روايت پژوهي را نمي توان به يك مكان و زمان محدود نمود. چگونگي روايت پژوهي را جز از راه كاركرد آن نمي توان فهميد. ما بـه نـدرت بـه روايت  فكـر مي كنيم، اما كاربرد بسيار زيادي در زندگي ما دارند . از  اولين روزهاي زندگي تـا آخرين روز حيات در دنيايي از تصورات غوطه ور هستيم.

منبع : https://moallemblog.com/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%DB%8C/


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۶ بهمن ۱۳۹۷ ] [ ۱۲:۳۱:۰۷ ] [ ملودي ] [ نظرات (0) ]

علم حسابداري زبان تجارت خوانده مي‌شود؛چون از طريق تهيه گزارش‌هاي مالي، اطلاعات لازم را دربارهٔ واحدهاي اقتصادي در اختيار اشخاص ذي‌نفع و ذي‌علاقه و ذي‌حق قرار مي‌دهد. اين اشخاص شامل مديران، صاحبان سرمايه، اعتبار دهندگان، سازمان‌هاي مالي و اقتصادي دولت و از اين قبيل هستند. از منظري ديگر از حسابداري با نام سيستم اطلاعاتي حسابداري Accounting Information System ياد مي‌شود كه براي پردازش اطلاعات مربوط به رويدادهاي مالي مؤثر بر سازمان‌ها و واحدهاي تجاري و گزارش اثرات اين‌گونه رويدادها به تصميم‌گيرندگان، طراحي شده‌است.

طبق «بيانيه اساسي تئوري حسابداري»: حسابداري عبارت است از فرايند شناسايي، اندازه‌گيري و ثبت و گزارشگري اطلاعات اقتصادي براي تصميم‌گيري‌هاي آگاهانه به وسيله استفاده‌كنندگان آن اطلاعات. بيانيه در تشريح اين تعريف آورده‌است بر اساس ديدگاهي جامع، «اطلاعات حسابداري» را مي‌توان «اطلاعات اقتصادي» تلقي كرد. .

گاهي اوقات به اشتباه از مفهوم دفترداري براي تعريف حسابداري استفاده مي‌شود؛درحاليكه دفترداري بخشي از حسابداري است . دفترداري عبارت است از: فن ثبت، طبقه‌بندي و خلاصه‌سازي مبادلات واحد تجاري. البته اين عمليات در گذشته صرفاً در دفاتر حساب انجام مي‌شد. اما امروزه ثبت‌هاي حسابداري با استفاده از نرم افزارهاي حسابداري توسط رايانه انجام مي‌شود. حسابداري مفهوم وسيع تري از دفترداري را دربر مي‌گيرد. در واقع دفترداري بخشي از وظايف حسابدار است. همه حسابداران از مجموعه قواعد يكسان تحت عنوان اصول پذيرفته شده حسابداري واستانداردهاي حسابداري براي تهيه گزارش‌هاي مالي استفاده مي‌كنند.

اطلاعات مربوط به معاملات روزمره، اساس تهيه گزارش‌هاي مالي را تشكيل مي‌دهد. در واحدهاي بازرگاني، فعاليت‌هايي نظير خريد و فروش كالا، خريد ماشين آلات و پرداخت هزينه‌هاي جاري مانند اجاره، حقوق، بهاي آب و برق از جمله معاملات روزمره است.

تاريخچه

حسابداري همزاد تمدن بشري است و به اندازه آن قدمت دارد. نخستين مدارك كشف شده حسابداري در جهان، لوحه‌هاي سفالين از تمدن سومر در بابل (Babylon) است و قدمت آن به ۳۶۰۰ سال قبل از ميلاد بر مي‌گردد و از پرداخت دستمزد تعدادي كارگر حكايت دارد.[۴] مدارك و شواهد نشان مي‌دهند در تمدن‌هاي مصر، رم و يونان باستان نيز نوعي كنترل‌هاي حسابداري برقرار بوده و نوعي حساب جمع و خرج تنظيم مي‌شده‌است. شخص جمعدار، مأمور دولت يا شخصي كه محافظت از پول يا دارايي ديگري به او محول بوده‌است در فواصل زماني مقرر حساب خود را به ارباب يا مسئولان دولتي پس مي‌داده‌است. براي اين كار دو فهرست تفضيلي از دريافت‌ها و پرداخت‌ها بر حسب پول، وزن يا مقياس ديگري تهيه مي‌شد و جمع آن دو مساوي بود. فهرست دريافت شامل موجودي ابتداي دوره به علاوه وجوه يا كالاي دريافتي طي دوره بود. فهرست پرداخت شامل مبالغ پرداختي، كالاي فروخته شده يا به مصرف رسيده در طي دوره به علاوه مانده پول و كالا نزد جمعدار بوده‌است كه بايد به ارباب تحويل داده مي‌شد؛ بنابراين، حسابداري باستاني تنها جنبه‌هاي محدودي از فعاليت‌هاي مالي را در بر مي‌گرفت و با سيستم جامعي كه كليه عمليات مالي حكومت را ثبت و ضبط كند يا به نگهداري حساب معاملات تجاري بپردازد، فاصله بسياري داشت. اين نوع حسابداري تا قرون وسطي دوام يافت.

مهره‌هاي ۵۵۰۰ ساله مورد استفاده براي محاسبه در شوش، موزه لوور


همانند ساير تمدن‌ها در تمدن باستاني ايران نيز حسابداري، گذشته‌اي مفصل و خواندني دارد. پيشينه حسابداري در ايران به نخستين تمدن‌هايي بر مي‌گردد كه در اين سرزمين پا گرفت و مدارك حسابداري به دست آمده با ۲۵ قرن قدمت، گواه بر پيشرفت اين دانش در ايران باستان دارد. در ايران عصر هخامنشي، نظام مالي و پولي جامع و منسجمي برقرار بوده و حساب درآمدها و مخارج حكومت به ريز و به دقت، ثبت و ضبط و نگاهداري مي‌شده‌است. حدود سي هزار لوح از بخشي از كاخ جمشيد موسوم به خزانه، محل اسناد مالي كاخ‌هاي مزبور به دست آمده‌است كه حكايت از وسعت ثبت اطلاعات مالي آن دوران دارد. تاريخ اين لوحها حدود ۴۸۰ سال قبل از ميلاد است. يكي از اين لوحها كه به خط عيلامي است، توسط پروفسور جرج كامرون، مطالعه و خوانده شده‌است و كتاب «اصول حسابداري» ترجمة آن را بازگو مي‌كند:

برابر سه «كارشا» و شش «شكِل» نقره به وسيله «شاكا» (مدير صندوق) به كارگراني كه درهاي آهني «پارسه» (تخت جمشيد) را مي‌سازند و «بردكاما» مسئول كار ايشان است، پرداخت شد. معادل اين مبلغ به‌طور مقرر به قرار هر سه «شكِل» نقره يك گوسفند احتساب گرديد. مدت كار ايشان از ماه آدوكنئيش تا ماه ويخن (ماه اول تا دوازدهم) سال ششم (سلطنت خشايار شاه) بوده و دو نفر هركدام ماهي يك شكل و نيم نقره (دستمزد) دريافت مي‌كردند.

حسابداري دانشگاهي با بيش از پانصد سال سابقه توسط فردي ايتاليايي به نام لوكا پاچيولي (۱۴۹۵ ميلادي) بنا نهاده شده‌است. پاچيولي تحصيلات خود را در وِنيز گذراند و در دهه ۱۴۷۰ راهب صومعه‌اي شد كه از فرقه فرانسيسكن بود. تا سال ۱۴۹۷ معلم خصوصي رياضيات بود تا اينكه در آن سال دعوت نامه‌اي از لودُويكو اِسفُرتسا دريافت نمود تا در ميلان مشغول به كار شود. او در آنجا با لئوناردو دا وينچي آشنا گرديد و به او رياضيات آموزش داد. در ۱۴۹۹، پاچيولي و لئوناردو مجبور شدند تا از ميلان فرار كنند زيرا لوئي دوازدهم پادشاه فرانسه شهر را به تصرّف خود درآورده و حاميان آن‌ها را از آنجا بيرون كرد. بعد از آن، پاچيولي و لئوناردو اكثر اوقات با هم سفر مي‌كردند. در سال ۱۵۱۷ به محض برگشت به ميهن، پاچيولي به علت سالخوردگي فوت كرد.

پاچيولي چندين كتاب در زمينه رياضيات منتشر كرد كه شامل اثر زير مي‌باشد:

Summa de Arithmetica, Geometrica, Proportioni et Proportionalita ۱۴۹۴

به معني «مجموعه‌اي از جبر، هندسه، نسبت و تناسب». اين كتاب شامل موضوعاتي از جمله حساب و جبر و استفاده آن‌ها در تجارت، دفترداري، پول و مبادله است. وي در اين اثر به تلفيق دانش رياضي زمان خود پرداخت. همچنين براي اولين بار شرحي در مورد روش نگهداري حساب‌ها و دفاتر كه تجار ونيزي در طول دوران رنسانس به كار مي‌بردند، ارائه داد. اين روش بعدها به روش حسابداري دوطرفه مشهور شد. اگر چه پاچيولي اين سيستم را تدوين كرد و نه اختراع، ولي به‌عنوان «پدر علم حسابداري» مورد توجه واقع شد. سيستمي كه او به تدوين و معرفي آن پرداخت شامل اغلب چرخه‌هاي حسابداري بود كه ما امروز آن‌ها را مي‌شناسيم. او استفاده از دفاتر روزنامه و دفتر كل را شرح داد، و تذكر داد كه يك فرد نبايد به رختخواب برود مگر اينكه بدهي با بستانكاري برابر باشد! دفتر كل او حسابهايي براي موجودي (كه شامل وجوه دريافتي و موجودي كالا بود)، تعهّد بانكي، سرمايه، درآمد، و مخارج داشت- انواع حساب كه در بيلان كار و صورتحساب درآمد يك سازمان به ترتيب گزارش مي‌شود. او ثبت نهايي آخر سال را نشان داد و پيشنهاد كرد كه يك تراز آزمايشي براي تأييد دفتر كل متعادل بكار گرفته شود. همچنين، رساله او دامنه وسيعي از موضوعات مرتبط را، از اخلاقيات حسابداري گرفته تا حسابداري هزينه، شامل مي‌شود.

از مهم‌ترين تغييرات حسابداري در طول پانصد سال گذشته تغيير ماهيت نظري آن است. حسابداري دانشگاهي در چهار صد سال اول عمر خود عمدتاً رويكردي تجويزي داشته‌است. يعني انديشمندان حسابداري تنها بر اساس قياس مبتني بر فرضيات مبنا، روش‌هاي حسابداري خاصي را به حسابداران تجويز مي‌كردند. براي مثال نحوهٔ تهيه ترازنامه يا صورت سود و زيان يا نحوهٔ ارزيابي موجودي‌ها را بر اساس استدلال منطقي، تعيين و تجويز مي‌كردند. امروزه از اين روش‌هاي تجويزي با نام تئوري‌هاي تجويزي ياد مي‌شود. اما از اوايل سده بيستم، مباحث نظري و فلسفي جدي در خصوص تعلق حسابداري به يكي از حوزه‌هاي معرفت بشري رواج يافت. در اواسط سده بيستم و با تسلط مكتب اثبات گرايي (پازيتيويسم) بر فضاي دانشگاهي، نظريه‌هاي حسابداري اثبات گرايانه به ظهور رسيد. ضعف‌هاي بنيادين نظريه‌هاي اثبات گرايانه در ظرف كمتر از ربع قرن آشكار شد و حسابداري به تبع ساير رشته‌هاي علمي وارد دنياي جديد جُستارهاي فلسفي و نظري شد. طرح حسابداري انتقادي يا امثال آن نشانه اين تحول نظري در حسابداري است.

مراحل

به‌طوري‌كه از تعريف فن حسابداري بر مي‌آيد اين فن داراي ۴ مرحله مي‌باشد:

  1. ثبت فعاليت‌هاي مالي
  2. طبقه‌بندي اقلام ثبت شده
  3. تلخيص اقلام
  4. تفسير نتايج حاصله از بررسي اقلام خلاصه شده

مفاهيم اصلي حسابداري

مفاهيمي مثل بدهكار، بستانكار، تجزيه و تحليل رويدادهاي مالي، دفتر كل، معين، تفضيلي و دفتر روزنامه از مفاهيم پايه‌اي حسابداري است. (منظور از دفتر هر واسطي است كه توانايي ثبت و بازيابي اطلاعات را داشته باشد)

منبع : ويكي پديا


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۶ بهمن ۱۳۹۷ ] [ ۱۲:۲۵:۰۷ ] [ ملودي ] [ نظرات (0) ]

حذف اكانت اينستاگرام به صورت موقتي

شايد بپرسيد دليل وجود داشتن اين ويژگي در اينستاگرام چيست ؟ پاسخ ساده است. خيلي از مواقع پيش مي آيد كه به دلايل شخصي مي خواهيد اكانت اينستاگرام خود را ببنديد و بعدها آن را مجددا فعال كنيد. براي حذف موقت اكانت اينستاگرام خود ، بايد از طريق سايت رسمي اينستاگرام اقدام كنيد.
وارد سايت اينستاگرام به نشاني www.instagram.com شويد. سپس مشخصات نام كاربري و رمز عبور خود را وارد كرده و لاگين كنيد.

حذف اكانت اينستاگرام

حالا در بالاي صفحه سمت راست ، بر روي شكل آدمك مطابق تصوير زير كليك كنيد:

 

حذف موقتي اكانت اينستاگرام

 

در صفحه اي كه باز مي شود گزينه Edit Profile را انتخاب كنيد. حال در اين قسمت مطابق تصوير زير ، بر روي Temporarily disable my account كليك كنيد.

 

ديليت اكانت اينستاگرام

همانطور كه مي بينيد در اين قسمت دليل حذف موقت اكانت اينستاگرام از شما پرسيده مي شود. يكي از گزينه ها را انتخاب كرده و پس از وارد كردن پسورد اكانت خود ، در نهايت بر روي Temporarily disable my account كليك كنيد. به اين ترتيب اكانت اينستاگرام شما به طور موقت غيرفعال شده است و قابل مشاهده براي دوستان شما نيست.

فعال كردن مجدد اينستاگرام هم بسيار ساده است. فقط كافي است يكبار ديگر وارد اكانت اينستاگرام خود شويد تا حساب كاربري تان فعال گردد.

منبع : http://www.heyvatech.com/web/articles/view/124/%D8%AF%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85.html


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۶ بهمن ۱۳۹۷ ] [ ۱۲:۱۹:۰۰ ] [ ملودي ] [ نظرات (0) ]

گرجستان كشوري است در شرق درياي سياه و يكي از ديدني تر ين و زيباترين مناطق جهان محسوب مي شود. در اسطوره هاي گرجي آمده است كه اين سرزمين بهترين و مرغوب ترين زمين است كه هديه خداست به مردم آن.افسانه هاي گرجي زيادي راجع به اين موضوع وجود دارد كه يكي ازآنها حاكي از اين است كه زماني كه خداوند زمين را بين مردم دنيا تقسيم مي كرد گرجي ها در ميهماني جمع بودند وازدريافت زمين محروم مي شوند و زماني پي به اين موضوع ميبرند نزد خداوند ميروند و از خدا ميخواند كه به آنها نيز زميني بدهد ولي او نمي پذيرد پس آنها خداوند را در ميهماني خود دعوت مي كنند و او مي پذيرد وخداوند آنقدر از ميمان نوازي آنها خرسند مي شود كه به مردم گرجستان آن قطعه از زميني را كه براي خود نگه داشته بود به مردم گرجستان هديه ميكند! كشور گرجستان سراسر آرامش حاصل خيزي ،اصالت و امنيت است و اين ها نيزهديه هاي ارزشمند از خداوند به مردم مهربان ودست و دلباز آن كشور است .

گرجستان

اوضاع اقليمي :

تنوع آب و هوايي واقعا در اين كشورشگفت انگيز است. رشته كوههاي ميان مرز گرجستان و روسيه همچون سدي در برابر سرماي وحشتناك روسيه است . شما ميتوانيد وسايل اسكي خود را برداريد و ساعت ها اسكي كنيد و هرگاه خسته شديد در ساحل شنا كنيد . دوسوم كشور گرجستان كوهستاني است . زيبا ترين سواحل درياي سياه نيز در اين سرزمين قرار دارد . گلستاني معروف در منطقه آجارا وجود دارد كه در آن گياهان متعددي از نقاط گوناگون جهان جمع آوري شده، رشد و نمو ميكنند. در اين باغستان گياه استراليايي در كنار گياه آفريقايي و آمريكايي در حال رشد و نمو مي باشد و اين بخوبي اثبات مينمايد كه شرايط اقليمي اين منطقه كاملا خاص و ويژه مي باشد ..

گرجستان

گرجستان

گرجستان

ساحل سحر آميز:

مناطق ساحلي گرجستان از ديرباز پذيراي هزاران جهانگرد در هر فصلي از سال بوده است . در دوران شوروي سابق اين منطقه از بهترين نقاط تفريحي امپراطوري شوروي شناخته مي شد و هنوز آثار مربوط به تفريح گاه هاي سران كشور شوروي سابق در اين مناطق وجود دارد در نزديكي بندر باتومي منطقه اي قرار دارد به نام اوركي كه به آن ساحل، ساحل سحر آميز يا ساحل مغناطيسي گفته مي شود . باور بر اين است كه شنا كردن در اين منطقه و آفتاب گرفتن بر روي شن هاي ساحلي منجر به درمان بيماريهاي شخص مي شود. بر اساس تحقيقات دانشگاه اوركي گرجستان تركيبات ماسه هاي ساحل اين منطقه حاوي مواد معدني ويژه اي مي باشد كه اثرات درماني آن در مورد بيماريهاي قلبي ، عروقي و عصبي به اثبات رسيده است. بر اساس اين مطالعات تنها دو منطقه در جهان شناخته شده است كه چنين خواصي در آن وجود دارد. چند روز استراحت و تفريح در اين منطقه ميتواند عامل درمان يا پيشگيري از بسياري بيماريها باشد.كوهستان هاي گرجستان سرچشمه رودهاي متعددي مي باشد و عبور رودخانه از شهرها و و روستاهاي اين كشور سيماي آنها را ديدني تر ساخته است و همواره سالانه افراد زيادي با تور لحظه آخري گرجستان به اين منطقه سفر ميكنند.

گرجستان

گرجستان

گرجستان

تاريخ و معماري :

انسان‌هاي اوليه را مي‌توان در ماوراء قفقاز، به ويژه در گرجستان، خيلي پيش از دوره پارينه‌سنگي رديابي كرد. در دوره مربوط به آثار دوره پارينه‌سنگي در اراضي گرجستان، انسان در گستره وسيعي سكونت داشت. يكي از قرارگاه‌هاي آن زمان كه بيشتر قابل ملاحظه‌است، در ياشتخوا، در نزديكي سوخومي كنوني است. كشور گرجستان بخشي از منطقه قفقاز مي باشد. از ويژگي هاي كشورهاي اين منطقه تاريخ پر فراز و نشيب آن است . گرجستان در طول تاريخ تحت كنترل امپراتوري هاي گوناگون بوده است. از جمله اين كشور بخشي از شاهنشاهي مادها، هخامنشيان ساسانيان و صفويه محسوب مي گرديده است.

امپراتوري هاي روم،روم شرقي ،عثماني و شوروي نيز در دورانهايي بر گرجستان سيطره داشته اند .در دوران قاجار گرجستان بخشي از قلمرو ايران محسوب ميگرديد كه طي قرارداد ننگين گلستان به شوروي واگذار شد . از نظر تاريخ محلي ، گرجستان قلمرو پادشاهي هاي باستاني كلخيس و نيز كارتلي- ايربيا محسوب مي شود. بطور سنتي زمان تشكيل دولت گرجستان اواخر قرن چهارم پيش از ميلاد و به پارناواز شاه نسبت داده مي شود . ويژگي مذكور موجب گرديده است كه گرجستان داراي آثار تاريخي گوناگوني باشد . به طوري كه بازديد از اين كشور و بناهاي تاريخي آن به منزله بازديد از موزه اي تاريخي از فرهنگ باستاني شرق و غرب مي باشد . اگر بخواهيم براي شما از اين بناها نام ببريم قطعا نيازمند نگارش كتابي قطور خواهيم بود. در سفر به گرجستان حتما خودتان اين مطلب را تاييد خواهيد كرد. در اينجا تنها به معرفي چند آثار تاريخي منحصر به فرد اين كشور بسنده مي نماييم

گرجستان

گرجستان

گرجستان

گرجستان

جشن هاي گرجستان :

مردم زنده دل و شاد گرجستان به بهانه هاي مختلف چه ملي و چه مذهبي جشن هاي با شكوهي بر پا مي كنند .از مهم ترين جشن ها جشن سال نو ميلادي ( كريسمس ) از 15 دسامبر تا 15 ژانويه ، جشن عليلو 15 روز پس از سال نو كه ريشه ملي و مردمي دارد ، كارناوال سنتي ، رقص با لباس هاي محلي به صورت جمعي كه مناظر زيبايي مي آفريند ، جشن پاك كه پيش از سال نو ،جشن بركت خواهي و سبزه سبز كني و جشن تخم مرغ رنگ كني كه همزمان با عيد نوروز ماست ودر فصل گل ، جشن بزرگ گل كه با شكوه ترين و زيبا ترين جشن ملي و مردمي مي باشدكه همزمان با جشن گل رز و انقلاب مخملي آنها مي باشد.

منبع


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۶ بهمن ۱۳۹۷ ] [ ۱۲:۱۱:۲۵ ] [ ملودي ] [ نظرات (0) ]
[ ۱ ]
.: Weblog Themes By sitearia :.

درباره وبلاگ

نويسندگان
نظرسنجی
[#VoteTitle#]
[#VTITLE#]
     نتیجه

لینک های تبادلی
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت لغو عضویت
پيوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 3
دیروز : 51
افراد آنلاین : 1
همه : 4012
چت باکس
موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
امکانات وب

سئو کار حرفه ای / ثبت آگهی رایگان / خدمات نظافتی در مشهد / باربری / بسته بندی لوازم منزل / دانلود بازی اندروید / دانلود نرم افزار اندروید  / شرکت خدمات نظافتی آریا / شرکت نظافت منزل و راه پله در مشهد / شرکت نظافت راه پله در مشهد / شرکت نظافت منزل در مشهد / سایت تفریحی / ربات تلرسام / ربات افزایش فالوور عضوگرام / تربیت سگ /  گیربکس اتوماتیک خرید از بانه / قیمت گوشی سامسونگقیمت گوشی آیفونخرید لپ تاپ استوک / انجام پروژه متلب / چگونه جذب خود کنیم / قالیشویی در رشت / انجام پروژه های متلب /سایت ایرونی / عکاسی صنعتی / بازی اندروید / آموزش فتوشاپ / telegram channel subscribers / چت روم / خرید آبنما خانگی /  قیمت آجر / خدمات گرافیک فیلابی / دستگاه حضور و غیاب / باران چت